3271

3271ДЛС Чепино е разположено в Западната част на Родопите. Ловностопанската площ, която стопанисва е около 33 000 хектара. Великолепните борови, елови, смърчови и смесени насаждения са отлични местообитания на благородния елен, дивата свиня, сърната и глухара.