ScreenHunter_211 Feb. 26 14.44
с. Стряма, Обл. Пловдив
031532362
dlstrakia@ucdp-smolian.com
http://dlstrakia.ucdp-smolian.com
Седалището на ловното стопанство се намира в Пловдивското поле – североизточно от долното течение на река Стряма, на петнадесет км. от град Пловдив.

Обособени са четири отделни ловни участъка /Чекерица и Виница-Градина, обхващащи части от поречието на река Марица и река Стряма, Петвар-Михалково и Тъмръш разположени в централната част на Родопа планина/, с 32 500 хектара обща ловна площ.

Различието в надморската височина /от сто м. в ловен участък Градина до 2000 м. в ловен участък Тъмръш/ определя голямото видово разнообразие.

dls_trakiq

Спокойствието и девствената природа пазят естествените местообитания на кафявата мечка, дивата свиня, глухара, благородния елен, дивата коза и сърната.

Богатството на дивата фауна е представено също от яребица, фазан, заек, муфлон, елен лопатар, както и всички прелетни ловни видове.

Ловът на едър и дребен дивеч могат да се съчетаят в рамките на един ловен ден.

Изградени са топло и шумоизолирани закрити чакала, както и ловни заслони, даващи възможност за пълно уединение в дивата природа.

Ловното стопанство разполага с три ловни бази:

- ловна резиденция Чекерица, разполагаща с 2 апартамента и 4 двойни стаи, в близост до седалището на стопанството;
- ловен дом Чекерица, разполагащ с 5 двойни стаи, в непосредствена близост до администрацията на стопанството;
- ловна хижа Тъмръш, разполагаща с 2 единични, 1 двойна стая, самостоятелно студио и 4 самостоятелни апартамента.
В планинската част на стопанството е изградена конна база, осигуряваща възможност за провеждане на алтернативен туризъм.

trakiq

Поддържа се животновъдна ферма, която снабдява кухнята с екологично чисти продукти. Предлагат се разнообразни национални ястия по уникални рецепти.

Карта на обекта