logo_e11d1608a97bce8eac70ba4b5ed0a7f6
Самоков
0887596919
i_ranch@abv.bg
Държавно ловно стопанство Искър заема хълмиста седловина, свързваща южната част на Лозенската планина с югозападния склон на Ихтиманска Средна гора. Площта заемана от стопанството е 4000 ха. Намира се на 75 км. от София.

Държавно ловно стопанство Искър е основано през февруари 1969 г. с Указ на тогавашния Държавенbig_8fa43dbc61c9fde55799fc6828fcca19 съвет на НРБ, първоначално неговата основна и единствена цел представлява ловно стопанство за представителни нужди. Климатът е умерено-континентален с прохладно лято и студена зима. Благоприятен е за растежа на дървесните видове – черен и бял бор, благун, цер, бук и зимен дъб.

През годините до сега статутът му е променян няколко пъти. В началото на 90 – те години, временно ( за около 2 години ), ДЛС Искър служи като учебна база на Лесотехническия университет – София. След това, за един по – голям период от време, преминава под ръководството на Министерски съвет. От април месец 2012 г. представлява териториално поделение на Югозападното Държавно предприятие под шапката на Министерство на земеделието и храните, с контролен орган Националната агенция по храните София.

Цялата площ на ДЛС Искър е 4700 хектара, със средната надморска височина около 800 – 900 м., като най – високата точка е 1200 м. Основно на територията на стопанството се срещат издънкови дъбови широколистни гори. Иглолистните гори в района на стопанството са изкуствено създадени преди около 50 – 60 години. Задачите, които изпълнява ДЛС Искър са няколко. На първо място е укрепване, поддръжка и опазване на вододайната зона от тази страна на язовир Искър. Изкуствено залесените горски и тревни площи намаляват изпълването на язовира с наноси и предотвратяват ерозията. Достъпът на хора по брега, в частта на стопанството, е ограничен, което спомага за опазването на чистотата на природата и водата. Друга дейност е дивечовъдството.

Тук в естествена среда на свобода живеят над 1500 животни, главно благородни елени, лопатари, диви свине, сърни и муфлони. ДЛС Искър е една от малкото останали дивечоразвъдни бази в страната. Всяка година тук се улавят и разселват на различни места из България около 300 животни. Важна дейност за стопанството е и постоянната подмяна на генетичния фонд на животните.

От над 20 години на територията на стопанството се провеждат практически занимания на студенти от Лесотехническия университет – София. Сред природата, бъдещите лесовъди и еколози получават най – достоверна и пълна информация. Те могат да се докоснат до живота на всички изучавани от тях екосистеми на място и да сравнят наученото с практиката. През цялото време на провеждането на 6 дневната практика студентите постоянно наблюдават дивеча. Тук, на място, биват определяни възрастта на животното, неговия пол, трофейните му качества, както и здравословно състояние. Неща, които в училище няма как да се случат.

В ДЛС Иксър ловът винаги е под строг контрол, правила и изисквания. Тук не се прави безразборна стрелба от ловците по дивеча. Всичко се провежда по предварително изработени програми и маршрути. Едно от най – важните условия е никога да не се стреля от кола. Ловците винаги вървят пеш. Това се прави с цел да се запази спокойствието на животните.

Карта на обекта