stude
с. Кладница, обл. Перник
0884855355, 0887864868
dlsvitoshko@abv.bg
http://www.dlsvitoshko.com
Държавно ловно стопанство Витошко-Студена е основано през 1967 година със седалище село Витошко. ДЛС Витошко-Студена се намира на обща площ от 16 174,6 ха от която 12 807,2 ха са гори и горски територии.

Горите и горските земи на ловното стопанство са разположени в две административни области (област Перник и област София) и три общини (Перник, Самоков, Радомир).

Държавно ловно стопанство Витошко-Студена заема южните и югозападните склонове на планина Витоша. Граничи с ДГС София, ДГС Радомир и ДГС Самоков.

Екологичните условия и добрата хранителна база благоприятстват развъждането на ценни видове дивеч. Основните ловностопански видове са: дива свиня, сърна, елен лопатар, благороден елен, заек, яребица, муфлон, фазан, лисица, вълк.

От глямо значение е и украсно-естетичните функции на горите. Районът на Ловното стопанство е богат на природни забележителности – най – дългата пещера в страната Духлата, най-високият връх на Витоша – Черни връх, карстовите извори Врелото и т.н.

ДЛС Витошко-Студена предлага на свойте гости ловен туризъм, пешеходен туризъм, фотолов и др.

Собственост на стопанството е Ловен дом Студена.

Ловен дом Студена разполага с днанадесет двойни стаи и два апартамента, две малки зали за до дванадесет човека всяка и една голяма зала с капацитет шестдесет човека, както и дневен бар.

Всички зали са с камина.
Горски дом Ветровала разполага с 14 двойни стаи.

Карта на обекта