ScreenHunter_7890-May.-16-21.05
с. Гурково, общ. Балчик, ул. Възраждане 21
057973470, 0897807701, 0897807702
dikov2010@abv.bg
http://dikov-et.com
Фирма ЕТ Димитър Диков е основана през 1994 г с предмет на дейност производство на селскостопанска продукция, услуги и реализация на получена селскостопанска продукция. Като това основно е пшеница, царевица, слънчоглед, рапица и етерично – маслени култури, фуражни – люцерна.

ScreenHunter_7896 May. 16 21.21

Обработваме земя под наем и аренда в землищата на Балчик, с. Гурково и с. Царичино Област Добрич. Годишно произвеждаме над 2000 т. зърнени и маслодайни култури.

Разполагаме с набор от собствени машини за нуждите на производствената си дейност. Базата ни е на 8 км. от пристанище Балчик, 40 км. от пристанище Варна и на 65 км. от пристанище Констанца.

Отворени сме за разширяване на дейността чрез наемане на нови площи обработваема земя срещу едни от най – високите ренти в цялата страна. Интересуваме се също така и от закупуване на земеделска земя за обработване в землищата на община Балчик Област Добрич.

dimitur_dikov

Карта на обекта