ScreenHunter_1137 Jul. 06 17.08
област Велико Търново, с. Камен, ул. Александър Стамболийски 14
0889417323, 0887309930
donka_dimova12@abv.bg
ScreenHunter_4028 Nov. 19 14.49Фирма ДИМЕС – 2001 извършва производство на зърнени култури. Производство, преработка и търговия със селскостопански продукти.

Фирмата предлага различни видове селскостопански услуги. Развива своята дейност в областта на селското стопанство.

 

 

 

Карта на обекта