ScreenHunter_24228 Jun. 20 11.34
Силистра, Центраен офис и складова база – /бивш комбинат Сердика/
086830096, 086821861, 0887382672
vasil_nestorov@yahoo.com
http://www.dgumarket.com
Джу-Маркет – В. Несторов ЕТ е основана през 1991 година с предмет на дейност външна и вътрешна търговия, проектиране на обекти в селското стопанство и продажба на продукция. От 2000 година стартирахме активна търговска дейност с фирми от Япония.

Първоначално с внос на мотопеди и мотоциклети втора употреба, а след това и с внос на трактори и друга СС техника втора употреба.

ScreenHunter_24228 Jun. 20 11.43

Тракторите, които предлагаме са от 11к.с до 35 к.с., първа категория (експлоатирани до 1500 м.ч.) и са ориентирани главно към малки и средни стопанства с основно приложение в лозарството, овощарството и зеленчукопроизводството.

Създали сме добър екип от специалисти, обслужващи както гаранционния, така и следгаранционния срок на експлоатация.
Предлагаме отличен сервиз за техническо обслужване, налични резервни части в областта на консумативите, както и доставка на по-специални резервни части с предварителна поръчка.

Изградили сме солидна материална база в град Силистра включваща складова част, сервиз и офис. В процес сме на изграждане на дистрибуторска мрежа в цялата страна.

ScreenHunter_24230 Jun. 20 11.44

За да бъдем в помощ на клиентите си ние им предлагаме различни схеми на финансиране при закупуване на селскостопанска техника.

Навсякъде по света моторът на успешните икономики е малкия и средния бизнес. Ориентацията на нашата фирма е именно към този сектор, като чрез предлаганата техника подкрепим усилията на българските производители на селскостопанска продукция.

Карта на обекта