ScreenHunter_30-Feb.-06-10.17
Костинброд – Птицекомбинат
072160110, 0885732032
bdjiev@gmail.com
http://www.djiev.com/

ScreenHunter_31-Feb.-06-10.17Фирма ДЖИЕВ АД е собственик на Птицекомбината в Костинброд, който е разположен на 15 км. западно от София, върху 650 000 кв.м. земя, и разполага с 130 000 кв.м. производствени площи.

В предприятието има изграден напълно затворен цикъл на производство, който включва: отглеждане на подрастващи родители за бройлери, родители за бройлери, люпилня, центрове за отглеждане на бройлери и стокови носачки за яйца за консумация, производство на фуражни смески, птицекланица (с капацитет 8000 пилета/час), колбасарски цех, свинеферма и собствена магазинна мрежа. Предприятието работи с 100% собствена суровина, което наложи и създаването на свинеферма за обезпечаване на нуждите от свинско месо при производството на колбаси и деликатеси.


При преработката на птичето месо и производството на колбаси фирмата не използва оцветители, пълнители, оводняване и заместители на месо, каквато е масовата практика, както в страната, така и в чужбина.

Бройлерите се хранят със стандартни фуражни смески без добавки, стимулатори, антибиотици и медикаменти. Разхода на фураж е около 2,2 кг за 1 кг. живо тегло в зависимост от продължителността на угоителния период, който е между 45 и 55 дни. Споделяме тезата : хранене с натурални фуражни смески в следствие по-дълъг угоителен период – гаранция за по-високо качество.


Гаранция за качеството на нашите продукти са 8-те международни награди за качество, 4-ри за 2005г. и 4-ри за 2006г. и 2 за 2007г., които фирмата получи от водещите световни организации – EDITORIAL OFICE и КЛУБЪТ НА ТЪРГОВСКИТЕ ЛИДЕРИ, и от OTHERWAYS MANAGEMENT & CONSULTING. Управителят на фирмата е член на Клуба на търговските лидери в Мадрид.

Високата оценка на нашите клиенти ни мотивира и за напред да продължим да произвеждаме натурални и качествени продукти, въпреки по-ниската рентабилност.

 

Продукти

Пилета и пилешки разфасовки

Фирмата предлага богата гама от пилешки разфасовки и опаковки в зависимост от предпочитанията и изискванията на клиента.

Във фирмените магазини можете да намерите нашите продукти в следните разфасовки.

 

ScreenHunter_33-Feb.-06-10.22

 

ScreenHunter_34-Feb.-06-10.22

 

ScreenHunter_35-Feb.-06-10.22

 

ScreenHunter_36-Feb.-06-10.22

Карта на обекта