ScreenHunter_9183 Dec. 14 14.56
с. Стара река, Обл. Сливен
045522161, 045522162
dgsstarareka@uidp-sliven.com
http://dgsstarareka.uidp-sliven.com

ДГС СТАРА РЕКА се намира в Сливенска област между 26˚11̀ 26̀̀ ̀ и 26˚20 ̀ 39̀ ̀ източна дължина по Гринуич и между 42˚53̀ 42̀̀ ̀ и 42˚59̀ 24̀ ̀ северна ширина.

Горите му са разположени по северните склонове на Средна Стара планина между Еленско-Твърдишката и Котленската планини.

По отношение на релефа територията на горското стопанство условно може да се раздели на 2, а именно: северно от линията Стара река-Божевци-Козин дол и южно от тази линия до билото на Стара планина.

 

Южната част се характеризира с типичен планински характер- с големи наклони и сравнително по-по големи надморски височини.

Релефът северно от линията Стара река-Божевци-Козин дол е хълмисто –планински и предпланински и се характеризира с умерен наклон и по малка надморска височина.

Най – високата точка на горското стопанство е връх Червената пръст-1115 м.н.в., а най ниската -350 м.н.в. в северната част до Боринска река.

Карта на обекта