Национален земеделски регистър

ScreenHunter_2626 Sep. 17 10.29ДГС Доспат се намира в южния крайграничен район на Западните Родопи и обхваща част от водосбора на река Доспат /язовир Доспат/ и водосбора на Сърнена река /Караджа дере/, вливаща се в язовир Доспат.

Related Posts