greens

greensГрийнс ООД е един от най-големите производители на оранжерийни зеленчуци в България. Седалището на дружеството е в град Първомай, Пловдивска област, където върху шестсотин и тридесет декара собствена земя са разположени двеста и четиридесет декара стоманено-стъклени оранжерии.