ScreenHunter_135-Sep.-10-11.54
Стара Загора, ж.к. Индустриален, Птицекланица Градус
0429617104
gradus55@gmail.com
https://www.gradus.bg/
Градус – 3 АД, със седалище в гр. Стара Загора, е основано през 1999 г.

Компанията е дъщерно дружество на Градус – 1, водещ български производител на птиче месо.

Фирмата е с основен предмет на дейност производство на фураж и фуражни смеси.

Карта на обекта