ScreenHunter_66-Feb.-11-10.2231
с. Левочево, общ. Смолян
030189300
gpk_sakarka_levoshevo@abv.bg
ГПК САКАРКА се занимава с:

  • горско стопанство и дърводобив
  • стопанисване, използване и възобновяване на сътрудническата гора, собственост на член – кооператорите, находяща се в землището на с. Левочево
  • организиране добиването на главните и второстепенни продукти от горските имоти
  • обработка на добитата дървесина и организиране реализацията на готовия продукт
  • залесяване на оголените площи
  • възстановяване на сечищата и отглеждане на насажденията.

Карта на обекта