ScreenHunter 1335
с. Загорци, общ. Средец
056812777, 056812778

 

ГЕЦ – ГИ – АГРО ЕООД  развива своята дейност в областта на селското стопанство.

Специализирана е в сферата на животновъдството.

ГЕЦ – ГИ – АГРО ЕООД  отглежда едър рогат добитък.

Кравефермата, собственост на фирмата, се намира в село Загорци.

Извършва производство и търговия с мляко.

Карта на обекта