ScreenHunter_6397 Dec. 04 14.30
Белица, ул. Гоце Делчев 25
0878104410, 0887364784

Георги Пенчов ЕТ извършва производство на каси в град Белица, област Благоевград. Този вид дървени продукти са идеалното решение за транспортиране на различни стоки.

Фирмата поетапно инвестира в производствена база за дървени каси с модерно технологично оборудване, което позволява да се обхване целия производствен цикъл.

Георги Пенчов произвежда и предлага дървени каси по проект на клиента и в зависимост от неговите специфични нужди.

Основна цел на дружеството е да осигури професионални и дългосрочни взаимоотношения с клиенти и партньори в бизнеса.

Карта на обекта