gm
Габрово, ул. Васил Левски 2
066806025
gabrovomilk@abv.bg
http://gabrovomilk.com

Габрово милк ООД е наследник на традициите на млекопреработвателното предприятие, създадено през 1958 година в град Габрово.

Преминало през няколко етапа на развитие, от 2005 година, след основна модернизация на производствените фондове дружеството работи под фирменото и търговско име Габрово милк ООД.

Предприятието е сертифицирано по ИСО 22 000-2005, има внедрена НАССР система за контрол на качеството и е лицензирано в Първа група на млекопреработвателните предприятия в страната.

Отговаря на изискванията на европейското законодателство в областта на храните и е включено в списъка на предприятията, одобрени за търговия със страните членки на Европейския съюз.

Направен е одит на Мууди Интернешанъл и сертификация за 2007 година.

Фирмата търгува своята продукция както на вътрешния, така и на външните пазари в това число с търговски вериги, борси и други търговци.

Габрово милк ООД разполага със собствен хладилен транспорт.

Основното внимание винаги е било насочено към високо качество на произвежданата продукция и задоволява изискванията на нашите клиенти.

Карта на обекта