logo1
Момчилград, ул. 9 Септември 2
036318262, 0886153916

Всестранна Кооперация Младост 95 се занимава с производството на строителни материали в Момчилград.

Извършва добив на инертни материали и обработка на тютюн. Разполага с работеща газстанция, намираща се на пътя Момчилград – Крумовград.

Кооперацията разполага с наличности от произвежданите материали на склад, както и с техника за добив на материали и транспортирането им до складовата база за временно съхранение.

Всестранна Кооперация Младост 95 извършва и търговия с строителни и инертни материали.

Кооперацията добива материали като:

- пясък;
- баластра;
- чакъл.

Всестранна Кооперация Младост 95 разполага с:
- складова база;
- автопарк за товарните автомобили и техниката на фирмата.

Карта на обекта