ScreenHunter_18499 Mar. 11 15.56
с. Обнова, обл. Плевен, ул. Победа 12
065382363
zora99@mail.bg
http://vptk-zora99.eu
Зора 99 е всестранна производствена търговска кооперация в село Обнова, община Левски. Кооперацията извършва производство и търговия със следните култури:

- пшеница;
- ечемик;
- овес;
- слънчоглед;
- царевица;
- рапица;
- грах.

ScreenHunter_8585-Jun.-16-10.18ВПТК ЗОРА 99 има завършен цикъл в зърнопроизводството, който включва: производство, съхранение, транспорт и търговия. Използва селектирани семена, като постоянно се старае да подобрява селекцията с цел постигане на високи резултати.

Пшеница

Всестранна производствена и търговска кооперация Зора 99 извършва производство и търговия с пшеница. Кооперацията се намира в село Обнова, община Левски.

ВПТК Зора 99 отглежда пшеница върху собствени и арендувани земи. Кооперацията използва само качествени семена с гарантиран произход.

За производството на пшеница и други зърнени култури, кооперацията разполага с модерна селскостопанска техника. Пшеницата се отглежда върху добре обработени земи и по изпробвана технология.

Ечемик

ВПТК Зора 99 извършва производство и търговия с ечемик. Кооперацията се намира в село Обнова, община Левски.

ВПТК Зора 99 разполага със зърно база за съхранение на ечемика и други култури, които отглежда.

За извършване на дейността си ВПТК Зора 99 притежава необходимите разрешителни. Разполага с необходимата техника за обработка на земите и производство на културите.

Слънчоглед

ВПТК Зора 99 извършва производство и търговия със слънчоглед. Кооперацията се намира в село Обнова, община Левски.

Кооперацията основно отглежда зърнени и маслодайни култури в село Обнова. Произведената продукция, реализира както в страната, така и в чужбина.

ВПТК Зора 99 успява да се докаже на пазара като коректен партньор, благодарение на:

- качествена продукция;
- стриктен контрол в работата;
- модерна селскостопанска техника;
- квалифицирани служители.

Царевица

ВПТК Зора 99 извършва производство и търговия с царевица. Кооперацията се намира в село Обнова, община Левски.

За нуждите на разрастващия пазарен дял, ВПТК Зора 99 инвестира в:

- бази за съхранение на продукцията;
- селскостопанска техника;
- качествени препарати, семена и торове.

 

Карта на обекта