ScreenHunter_66-Feb.-11-10.2231
с. Софрониево, обл. Враца
0888947218

Фирма ВПС – ЛИЛИЯ СИЕ ОНЦОВИ СД се занимава с производство и реализация на промишлена и селскостопанска продукция, операции ишлеме.

Карта на обекта