ScreenHunter_66-Feb.-11-10.2231
с. Лисец, обл. Ловеч, ул. Централна 47
069112305, 0898492765

ВППК ОБЕДИНЕНИЕ се занимава с производство на земеделска продукция върху арендувани земи, а също така и на животинска продукция и тяхната преработка и реализация.

Извършване на производствени услуги:
- механизирани
- агрохимически
- транспортни
- строителни
- търговски и др.

Карта на обекта