Untitled
с. Българчево, общ.Благоевград
0879373311

ВЛАДИМИР СТЕФАНОВ КОСТАДИНОВ развива своята дейност в областта на селското стопанство.

ВЛАДИМИР СТЕФАНОВ КОСТАДИНОВ се занимава с отглеждането на дребен рогат добитък в с. Българчево.

Животните, които отглежда са:

- агнета,
- овце,
- кози,
- ярета.

Животните се отглеждат за месо, мляко и вълна.

Карта на обекта