ZM_preporachana

rekkkВИЯЛИШКИ – 90 – АНТОН ПЕНЧЕВ ЕТ е фирма със седалище село Соколаре, Област Враца. Развива своята дейност в областта на земеделието и горското стопанство. ВИЯЛИШКИ – 90 – АНТОН ПЕНЧЕВ ЕТ извършва търговия на едро със земеделска продукция, транспортни и механизирани селскостопански услуги.