ScreenHunter_23368 May. 28 10.46
Ловеч, бул. България 62
0885072825
plamen.dadov@gmail.com
2Фирма ВИНИ – 99 ЕООД се занимава с:

  • Изкореняване на стари овощни градини и лозя.
  • Риголване, продълбочаване и подравняване на терени и земеделски площи.
  • Изравняване и оформяне на терени с малогабаритна и едрогабаритна техника.
  • Прокопаване на канали и подготовка за полагане на дренажни елементи. Дренаж.
  • Отвеждане на повърхности води в канавка. Обратен насип.

3 (1)

Карта на обекта