trifon_zarezan

Винарска изба Трифон Зарезан се занимава с производство на висококачествено червено вино в село Брестник, община Родопи. Избата разполага с лозови масиви, разположени на територията на селото.
Избата произвежда и търгува с червено вино.

 

Национална почвена служба
НПС е водеща компания в предоставянето на точни и прецизни препоръки за избор на подходящи терени за създаване на насаждения за производство на висококачествена и конкурентноспособна земеделска продукция.