vzk_hristo_botev
Бургас, пл. 5 – ти Километър
056860945, 056860317
vzkhristobotev@abv.bg
http://www.vzk-burgas.com
ВЗК Христо Ботев е кооперация създадена през 1993г., със седалище и адрес на управление гр. Бургас, Пети километър, с решение №6216/1993 г.

Последните промени в органите на управление на кооперацията са вписани в Търговския регистър на 29.11.2012 г.

hristo_botevСобственост и управление

Основен орган на управление на кооперацията е Общо събрание, което избира Управителен съвет, Контролен съвет и Председател с мандат от 4 години.

Кооперацията се представлява от Председателя на Управителния съвет: Димитър Йовчев Минев, който организира и изпълнява решенията на Общото събрание и Управителния съвет.

ВЗК Христо Ботев основно се занимава с растениевъдство. Кооперацията обработва собствени и арендувани земеделски земи – 18 500 дка, на които отглежда:

  • хлебно и фуражно зърно
  • ечемик
  • слънчоглед
  • царевица
  • пшеница

Готовата продукция се характеризира с високо качество и издръжливост на атмосферните условия. За целите на производството ВЗК Христо Ботев разполага със специализирана селскостопанска техника и инвентар. В стопанския двор са разположени и складовете за съхранение на продукцията, оборудвани с апаратура поддържаща постоянни нива на температурата и влажността.

Ежегодно екипът от агрономи на кооперацията извършва селекция на семената, които ще се вложат в производството. Те съобразяват избора на сортовете с особеностите на климата в региона и ръководят всеки етап от обработката, с цел постигане на високо качество и максимални добиви.

ВЗК Христо Ботев се занимава и с животновъдство на територията на град Бургас. За целта кооперацията е изградила съвременно оборудвана ферма за отглеждане на крави. За тях се грижи екип от опитни ветеринари и животновъди.

На произведеното млякото, което ВЗК Христо ботев продава, се извършват постоянни лабораторни измервания с цел контрол на качеството, проследяване нивото на масленост и проверка за опасни бактерии. Освен това кооперацията стриктно следи и здравословното състояние на отглежданите животни.

Карта на обекта