ScreenHunter_7553 Oct. 04 15.50
с. Загоре
041277525, 0882421679

ВЗК ЕДИНСТВО е всестранна земеделска кооперация, която се намира в село Загоре, област Стара Загора.

Кооперацията развива своята основна дейност е областта на селското стопанство, в следните отраслите: зърнопроизводство и животновъдство.

Предприятието извършва производство, преработка и търговия със земеделска продукция.

ВЗК Единство се занимава с отглеждането на едър рогат добитък от черношарената порода. В момента кооперацията разполага с около 120 броя дойни крави.

Карта на обекта