ScreenHunter_7868-May.-16-18.44
Бяла, обл. Варна ул. Черни Нос 14
0887542168

Фирма Бяла Експорт Лес се намира в Бяла и извършва дърводобив, преработка и търговия на дървесина.

Дървесината намира широко приложение в химичната промишленост, но освен това се използва като строителен материал и гориво, при производството на шперплат, паркет, дървесно влакнести и фазерни плоскости, в минната промишленост и за обзавеждане.

Фирмата ни разполага с модерно оборудвана производствена база. Модерните машини и квалифицираните служители, допринасят за утвърждаване високи позиции в областта на отрасъла.

Продукцията която осъществяваме отговаря на всички изисквания за успешно търгуване на наши и чужди пазари. Целта на дружеството ни е да успеем да задоволим нуждите на клиентите и търсенето на пазара, чрез постоянна складова наличност, гъвкава ценова политика, високо качество и бързина при изпълнение на поетите поръчки. БЯЛА ЕКСПОРТ ЛЕС

Карта на обекта