ScreenHunter_66-Feb.-11-10.2231
София, ул. Георги С. Раковски 99, ет. 6
029817831
bulgarcoop@jmail.com
“Булгаркооп-Импорт-Експорт” ЕООД е търговско дружество на Централния Кооперативен Съюз с над 50 годишна история.

Занимава се основно с изкупуване, преработка и износ на селскостопанска продукция в редица страни от Европа и Азия.

Фирма БУЛГАРКООП ИМПОРТ ЕКСПОРТ ЕООД произвежда чай, кафе и подправки.

Карта на обекта