БРАТЯ ЧИНКОВИ

ScreenHunter 1235 гр. Бургас, Сердика, 2Б, ет. 3, офис 1
056819176
trier_ood@abv.bg

 

 

Фирма БРАТЯ ЧИНКОВИ е със седалище град Бургас.

БРАТЯ ЧИНКОВИ работят в сферата за селското стопанство.

Земеделските производители БРАТЯ ЧИНКОВИ се занимават основно с:

– растениевъдство – производство на зеленчуци;
– засаждане и стопанисване на овощни площи;
– продажба на земеделски продукти в частност зеленчуци, зърнени култури, лозя, цветя;
– производство на семена и посадъчен материал;
производство и продажба на култивирани гъби;
– търговия със селскостопанска продукция.

БРАТЯ ЧИНКОВИ отглеждат и животни, за месо и мляко.

БРАТЯ ЧИНКОВИ предлагат и спомагателни дейности в земеделието:

• подготовка на полетата и почвата
• засяване и засаждане на растенията
• обработване на растенията
• наторяване и пръскане
• резитба на овощни дървета и лози
• пресаждане на ориз, прореждане на цвекло и други подобни дейности
• прибиране на реколтата
• борба с вредителите по растенията (вкл. с дивите зайци)
• поддържане на земеделските земи в добро агроекологично състояние
•  експлоатация на машини и оборудване за селскостопанско напояване
•  осигуряване на селскостопански машини и инвентар с оператор и обслужващ персонал

 

Related Posts