ScreenHunter_20311 Mar. 12 13.45
Ловеч, Северна Индустриална зона
068602132, 068603726
marketing@bonmix.bg
http://www.bonmix.bg
БОНМИКС е френско-българско дружество, създадено през 1997 година, като предприятие за производство на храни за животни и добавки за фуражи.
Днес БОНМИКС е една от водещите фирми в страната.

Асортиментната листа на фирмата съдържа широка гама от комбинирани фуражи за всички видове и категории селскостопански животни.

БОНМИКС произвежда и предлага на пазара млекозаместители, стимулатори на млечността, допълващи фуражи, ензимни и витаминно-минерални премикси, люцерново дехидратирано и гранулирано брашно, твърди хранителни добавки за преживни животни, плаващи рибни храни, храна за охлюви, захранки за риболов, храни за домашни любимци и др.

ScreenHunter_20315 Mar. 12 13.51

В комбинираните фуражи на БОНМИКС се влагат висококачествени концентрати на ШАУМАН.
БОНМИКС съвместно с ШАУМАН предлага безплатна консултантска помощ на място във фермата по всички въпроси на храненето и отглеждането на животните.

Висококвалифициран екип от научни работници и специалисти е ангажиран в разработването и изпитването на нови продукти и внедряването на актуални концепции за хранене на селскостопанските животни, които имат за цел повишаване на икономическата рентабилност на фермите.

От 2005 година БОНМИКС внедрява и поддържа системи на ЕС за управление на качеството по изискванията на ISO 9001 и НАССР. Това постави нови задължения и отговорности за качеството и сигурността на произвежданите храни.

Високото гарантирано качество на БОНМИКС е причина продукцията да бъде приета от крупни, средни и дребни животновъди в цялата страна. Дистрибутурската мрежа на БОНМИКС обхваща над 70 населени места, разположени по цялата територия на страната.

Фирмата притежава свинеферма и телеугоителна ферма, които се използват за стопанска и експериментална дейност.

ScreenHunter_20312 Mar. 12 13.50

БОНМИКС произвежда и предлага на пазара млекозаместители, стимулатори на млечността, допълващи фуражи, ензимни и витаминно – минерални премикси, люцерново дехидратирано и гранулирано брашно, твърди хранителни добавки за преживни животни, плаващи рибни храни, храна за охлюви, захранки за риболов, храни за домашни любимци и др.

Производственият процес е автоматизиран и компютъризиран.

Силозно – складовото стопанство осигурява целогодишна обезпеченост на производството със зърно – 40 000 тона.