Национален земеделски регистър

ScreenHunter_11495 Jun. 13 14.44 София, ж.к. Борово
0889199296
bbagrobio@gmail.com
https://bbagrobio.com

 

 

”Би енд Би Агро” ЕООД е представител , вносител и търговец на уникална гама течни органични торове и препарати, фокусирани изцяло върху листното хранене на растенията, подобряване на почвената активност и Интегрираната борба с вредителите (IPM).

Австралийската компания Growth Agriculure, работи с едни от най -добрите световни изследователи в разработването на устойчиви и щадящи околната среда земеделски подобрители, които да гарантират продоволствената сигурност в света и да спасят пчелите (както и нас).

Ние вярваме че:

устойчивостта на сектора зависи от иновативните методи на производство
земеделието може да бъде източник на доходи
опазването на околната среда и високата производителност мога да вървят ръка за ръка

ПРИЧИНИ ДА ИЗБЕРЕМ ОРГАНИЧНИТЕ ТОРОВЕ B&B FLOW – FINE И B&B MARINЕ

Балансирани течни торове, съдържащи всички основни и второстепенни елементи,необходими за отглеждането на здрави и силни растения, с подобрен добив и качество.
Изцяло съставени от органични продукти – суха кръв и месокостно брашно от овце или дълбоководни риби .
Съдържа два хормона на растежа ТРИАКОНТАНОЛ-TRIA и ГИБЕРЕЛИНОВА КИСЕЛИНА-GA, които стимулират израстването на растенията, използвайки всички налични хранителни вещества в балансиран вид.
Тъй като торовете B&B Flow – Fine и B&B Marine са течни, то тяхното въздействие при доставяните минерали и микроелементи е много по-ефективно, и в същото време спомага за усвояването на други, допълнително добавяни при необходимост, елементи.
Ранното приложение на B&B торовете спомага за по-бързото израстване на здрави и силни растения с подобрено качество, повишен добив и намален разход.
Идеални за преодоляване на стрес при пренапояване.
Бидейки органична течна суспензия B&B Flow – Fine и B&B Marine не позволяват излужване на почвата при силни дъждове, ограничават загубите при иригация и увреждането на околната среда.
Осезаема е икономическа изгода от прилагането на B&B Flow – Fine и B&B Marine по указаната схема на пръскане.
Абсолютно безопасни за употреба. B&B Flow – Fine и B&B Marine няма да изгорят или повредят нежните растения или посадъчния материал, когато се използват в съответствие с инструкциите.
Спомагат за бързото възстановяване при стрес след разсаждане или неблагоприятни климатични условия.
Продуктите се доставят в силно концентрирана форма, добавянето на вода става на мястото на приложение, което намалява значително разходите за транспорт и съхранение.
По-високите добиви и по-добрите резултати в качеството на реколтата увеличават възвращаемостта на средствата, вложени от производителя.
B&В торовете се прилага с наземни уреди за пръскане и летателна техника.
B&B Flow – Fine и B&B Marine са лесни за употреба.
B&B Flow – Fine и B&B Marine са висококачествени органични торове, напълно заменящи конвенционалните такива. Използват се самостоятелно, но могат да бъдат част от конвенционалната програма за торене или добавка към нея.

Продукти

Торове и подобрители на почвата

B&B Flow-Fine – Органичен течен тор на основата на суха кръв и месокостно брашно от овце плюс Триаконтанол и Гиберелинова киселина.

 

B&B Marine – Органичен течен тор на основата на рибно брашно плюс Триаконтанол и Гиберелинова киселина.

 

Boron Х-Тrа – Хелат с Аминокиселини.

 

Calcium X-Tra – Хелат с Аминокиселини.

 

Engage PK –  Течен Фосфитен тор.

 

Magnesuim  X-Tra – Хелат с аминокиселини.

 

Total  К –  Течен листен Калий.

 

Zinc X-Tra – Хелат с Аминокиселини.

 

Адюванти

Steadfast 5in1 – Повърхносто активно вещество. Агент за съвместимост. Понижава pH на работният разтвор, Предотвратява разпада на химикалите. Поддържа чисти резервоари, филтри и дюзи.

Related Posts