ScreenHunter_2124 Nov. 05 12.02
Берковица, ул. Николаевска 95
024217150
bioemdi@abv.bg
Фирма БИО ЕМ ДИ се занимава с преработка и консервиране на плодове и зеленчуци.

Притежава хладилен склад за замразени плодове и зеленчуци.

Също така:

  • Замразвателен тунел 550 kg/h, t = -35оС;
  • Хладилна камера, обем 450 м3, t = -25оС;
  • Манипулационно, обем 410 м3, t = 0оС/ 5оС.

Карта на обекта