ScreenHunter 1247
гр. Велико Търново, ул.Никола Габровски 75
0889441000

 

Отглеждането на овце е специфична дейност изискваща познаване на физиологията и породните особености на този вид животни. За да бъде ефективно производството е необходимо фермерът да избере породата, която ще отглежда, като отчете нейните особености и генетични заложби, да направи избор на мястото за изграждане на ферма и не на последно място да гарантира целогодишно изхранване на животните. Правилното решаване на горепосочените изисквания е предпоставка за рентабилно, с ниска себестойност, овцевъдство.

Изборът на място за изграждане на ферма е основният и първи въпрос , кйто всеки земеделски стопанин следва да реши.

За това фирма БИОЛИК ЕООД изгражда своята овцеферма, край Ново село. БИОЛИК ЕООД отглежда вече над 700 агнета за месо.

Фирмата търгува с овче месо, мляко и вълна.

Карта на обекта