Национален земеделски регистър

[vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]ScreenHunter_6715 Feb. 09 12.16[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text] с. Калейца, местност Калейшко ханче,
община Троян
067092553, 0887436819, 0882405100
sales@bioenergy-bg.com
www.bioenergy-bg.com[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][dt_gap height=”25″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Фирма Биоенерджи ООД е основана през 2007г. с основен предмет на дейност производство и търговия с дървесна биомаса, ВЕИ, консултантска дейност в областта на енергийната ефективност, цялостно инвестиционно проектиране на жилищни, административни и производствени сгради, търговия с горивни устройства, изграждане на отоплителни инсталации и др.

Инсталацията е проектирана и изградена според съвременните изисквания и стандарти за производство на еко горива от дървесна биомаса. Машините са произведени и доставени от водещи немски, чешки, италиански и български производители. Разположени са в новоизградени производствени халета с обща площ над 1200м2, на първокласния път Ловеч—Троян, в местността Калейшко ханче, отговарящи на всички съвременни изисквания за безопасни и здравословни условия на труд и пожаробезопасност.

От 2008г. фирмата произвежда и продава дървесен чипс от иглолистна дървесина, сертифициран според стандартите на БДС EN ISO/IEC 17025:2006.

От 2010г. фирмата произвежда и продава еко брикети от отпадна дървесина от мебелното производство и дървопреработване, сертифициран според стандартите на БДС EN ISO/IEC 17025:2006.

От 2013г. Фирмата произвежда и продава еко пелети от иглолистна и широколистна дървесина, сертифициран според стандартите на БДС EN ISO/IEC 17025:2006.

ЦЕЛИ

Развитие на възобновяемите енергийни източници, в частност на технологии за производство на енергия от биомаса.

ЗАДАЧИ

Развитие на пазара за дървесна биомаса и отопление с еко пелети, еко брикети и чипс

Усилията за установяване на нов регионален пазар за отопление на екопелети, екобрикети, и чипс са насочени към няколко основни фактора:

· производство и внос на горивни устройства и на екопелети, екобрикети и чипс с добро качество;
· производство и търговия на екопелети, екобрикети и чипс с добро качество;
· местна мрежа за дистрибуция на екопелети, екобрикети и чипс;
· потребители, желаещи да закупят и използват системи за отопление на екопелети, екобрикети и чипс.
Създаване на търсене

Първата стъпка към решение за инвестиция, насочена към нова технология или продукт, е нейното популяризиране и разясняване на приложимостта и във Вашия дом, търговска, обществена или производствена сграда. Отоплението с пелети е сравнително ново и все още непопулярно дори и в страните от Западна Европа. Развитието на пазара може значително да се ускори чрез професионален маркетингов контакт с потенциалните потребители. Регионалните и местните енергийни агенции и консултантски центрове имат съществена роля , както за популяризиране на съвременните технологии, така и за предлагане на съвети за ползване на неутрални енергийни източници от потребителите, когато те са готови да вземат решение за инвестиция.

Доставка и монтаж

Ефикасно и надеждно оборудване с ниска себестойност, е условие за успешното развитие на пазара – тук голяма роля играят мониторинга и кооперирането в областта на развойната дейност.

Осигуряване на професионално обучение на технически персонал за инсталиране, гаранционно и следгаранционно обслужване горивните системи. Осигуряване на дългосрочна доставка на висококачествени екопелети, екобрикети и чипс чрез развита дистрибуторска мрежа в цялата страна.

Проектиране и консултации

Осигуряване на професионални консултации при избора на отоплителна система или отоплително тяло.

Цялостно проектиране и авторски надзор при изграждане и мониторинг на отоплителни системи и инсталации.

Фирма „Биоенерджи” ООД предлага следните услуги:
· Продажба на биогорива – екобрикети, пелети и дървесен чипс;
· Изкупуване на дървесни отпадъци от дърводобив и мебелна промишленост; Изкупуване на суровина срещу готова продукция;
· Проектиране и изграждане на сгради с почти нулева консумация на енергия;
· Проектиране на отоплителни инсталации на дървесна биомаса и възобновяеми енергийни източници;
· Оценка на инвестиционни проекти по ВЕИ (възобновяеми енергийни източници) и ЕЕ(енергийна ефективност);
· Енергийно сертифициране на сгради.

ScreenHunter_25 Apr. 01 12.14

Еко пелетите са чисто, неутрално по отношение на въглеродния двуокис и удобно гориво, произвеждано предимно от дървени трици и отпадъци, пресовани под високо налягане без лепило или други добавки. Еко пелетите имат цилиндрична форма и обикновено са с диаметър 6-10 мм и дължина 10-30 мм. В резултат на това био-пелетите са високо стандартизирани и пресовани, което позволява снижаване на разходите за транспорт; те, също така, способствуват за автоматизирането на експлоатацията на топло- и електро-централите, независимо дали са в еднофамилни къщи или са крупни енергийни съоръжения.

Еко пелетите са чисто, неутрално по отношение на въглеродния двуокис и удобно гориво, произвеждано предимно от дървени трици и отпадъци, пресовани под високо налягане без лепило или други добавки. Еко пелетите имат цилиндрична форма и обикновено са с диаметър 6-10 мм и дължина 10-30 мм. В резултат на това еко пелетите са високо стандартизирани и пресовани, което позволява снижаване на разходите за транспорт.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][dt_gap height=”25″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_gmaps type=”m” zoom=”14″ bubble=”1″ title=”Карта на обекта” link=”https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d5842.8254410697855!2d24.67090245!3d42.927425299999996!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x40a97e72b1116f4d%3A0xb0bb39f46d2bca64!2zNTY2NyDQmtCw0LvQtdC50YbQsA!5e0!3m2!1sbg!2sbg!4v1405070742774″ size=”350″][/vc_column][/vc_row]

Related Posts