ScreenHunter_1148 Oct. 09 13.47
София, бул. България 118
029152030, 029152045, 029152010
vladislava.bikovska@basf.com
http://www.basf.bg
История
2007
Бизнес център Централна Европа подпомага детските селища SOS Kinderdorf в България като част от стратегията CSR на компанията.

2006
България става част от Бизнес центъра на BASF за Централна Европа.

1994
В София се учредява дружество на BASF – БАСФ ЕООД.

1991
Промишленото производство практически спира след политическите и икономически промени, последвали разпада на Източния блок. В резултат на това бизнесът на BASF в България затъва.
1990
BASF открива собствено Търговско представителство в София на 1 юли 1990 г, първоначално с 12 служители.

1988
Интересите на BASF се представляват от бюро КОМ, секция BASF, София.

1981Рамково споразумение за дългосрочно сътрудничество между BASF и химическата промишленост на Народна Република България.

1978
BASF е първата западногерманска компания, която създава Временно представителство в офиса на бюро КОМ при Сдружение Интерпред, София.

1968
Създаване на Представителство на BASF в София. Сътрудничеството първоначално е ограничено до типичната тогавашна практика за Източния блок да се прави бизнес чрез държавни импортни организации.

1967
Бизнес отношения чрез Българската търговска камара, София.

1950
Проблемът с намирането на подходящи агенти не възниква в България и другите държави от Източния блок. България отказва да разреши използването на агенция.

1948-1949
Експортът на продуктите на BASF към България в следвоенния период е възпрепятстван както от френското секвестиране и контрол на обекта Ludwigshafen I.G., така и от българското правителство, управлявало в края на 40-те години, което ограничава вноса на багрила, произведени от BASF, спомагателни материали за боядисване и химикали до контролираната от държавата организация за внос и износ на химически продукти, наречена Химимпорт.

1945-1953
I.G. Farbenindustrie се закрива. Създадени са компании – правоприемници.

1936
Бизнес отношения с България чрез Германското сдружение за продажби на анилинови бои (Verkaufsgemeinschaft Deutscher Anilinfarben, или Veda), София.

ScreenHunter_1149 Oct. 09 14.09

BASF е лидер в световната химия: The Chemical Company. Нашето портфолио предлага химикали, пластмаси, продукти за облагородяване и растителна защита, химикали за фината химия, нефт и природен газ.

Като надежден партньор BASF помага на своите клиенти да станат по-успешни в практически всички сфери на индустрията. Със своите висококачествени продукти и интелигентни решения BASF отговаря на глобалните предизвикателства като опазване на климата, енергийна ефективност, хранене и мобилност.

В BASF работят над 112.000 служители, а оборотът за 2013 г. e около 74 милиарда €. Компетентен партньор във всички браншове на нашата икономика, като заема водещо място в областта на химията.

Компанията в България
БАСФ е лидер в световната химия: The Chemical Company. Нашето портфолио предлага химикали, пластмаси, продукти за облагородяване, растителна защита, нефт и природен газ.

Като надежден партньор БАСФ помага на своите клиенти да станат по-успешни в практически всички сфери на индустрията. Със своите висококачествени продукти и интелигентни решения БАСФ отговаря на глобалните предизвикателства като опазване на климата, енергийна ефективност, хранене и мобилност.

В БАСФ работят над 112.000 служители, а оборотът за 2013 г. e 74 милиарда €. Акциите на БАСФ се търгуват на борсите във Франкфурт (BAS), Лондон (BFA) и Цюрих (AN). Допълнителна информация за БАСФ може да намерите в интернет на адрес www.basf.de.

БАСФ е позната на българския пазар повече от 46 г. Тя е компетентен партньор във всички браншове на нашата икономика, като заема водещо място в областта на химията.

Карта на обекта