Untitled
гр. Батак, ул. Ангел Калоянов 15
0893616006

АШОТ САРГИСОВИЧ ХАЧАТРЯН е земеделски производител от град Батак.

АШОТ САРГИСОВИЧ ХАЧАТРЯН отглежда следните култури:

- зеленчуци,
- дини,
- пъпеши,
- кореноплодни растения,
- грудкови растения.

Карта на обекта