product_1198
гр. Стара Загора, Земеделски институт
0888805860

Асоциация за развъждане на Старозагорската порода овце е със седалище град Стара Загора.

 

Основната дейност на асоциацията е:

- популяризиране на Старозагорската порода овце в България,

- поддържане и усъвършенствуване на породата и структурата и ,

- повишаване на генетичния потенциал на старозагорската порода овце в страната,

- както и да обслужва интересите на членовете си пред всички органи и институции в страната и чужбина.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERAСтарозагорската овца се отглежда в районите около гр. Стара Загора и Нова Загора.

Овцете са едри, с дълго тяло, сравнително тесни гърди, с бяла полугруба вълна, бяла глава и бели крака. Главата е гола, суха, ушите дълги, шията дълга, гърбът равен.

По външни форми Старозагорската овца прилича много на Източнофризийската овца. Млечността на Старозагорската овца варира от 160 до 210 литра, живо тегло 55-60 кг. а на кочовете до 100 кг. Вълнодайността е от 2.5 до 3.0 кг, средна плодовитост – около 130 агнета.

Карта на обекта