7215156_orig
Гр.Севлиево, ул. Стефан Пешев 87
0893371699, 067535110
arkp_tsochev@abv.bg

 

АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВЪЖДАНЕ НА КАФЯВАТА ПОРОДА В БЪЛГАРИЯ е сдружение с развъдна цел.

 

Деността на асоциацията е:

- подпомага, обединява и насочва усилията и дейността на членовете си за повишаване икономическата ефективност от отглеждането на кафявото говедо в България,

- повишава генетическия потенциал на българската кафява популация,

- гарантира породната чистота на кафявото говедо.

 

7215156_origПородата Българското кафяво говедо е на второ място по разпространение след Черношареното .

Българското кафяво говедо е създадено чрез възпроизводително кръстосване на местното сиво говедо с кафяви алпийски  и  кафяви американски говеда.Породата е утвърдена  през 1981г.

По външен вид  животните от тази порода са много близки до кафявите алпийски.Срещат се животни с по-тъмен или с по- светъл цвят на косъма, с по-груба глава и с лировидни рога, с по-тесни и плитки гърди, със свлачена крупа, саблевидни задни и хиксовидни предни крайници, окосмено и провиснало виме и тъмно оцветяване на вулвата.Тези признаци са унаследени от местното сиво говедо и по тях българското кафяво говедо се различава от кафявото алпийско.Кравите тежат 500-550кг, а биците-800-900кг.

Годишната млечност е 3200-3800л с 3,6-3,8% масленост.Млечността може да достигне до 5000-5500кг. с 4%масленост.  Месодайните качества са много добри.Бичетата при интензивно угояване на 14-15-месечна възраст достигат 450-500кг.

Карта на обекта