[vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]ScreenHunter_24524 Jul. 14 10.31[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text] Разград, Северна индустриална зона
084619214
vasilevav@amylum.com
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][dt_gap height=”25″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]През 1985 г. започва изграждането на предприятие за дълбочинна преработка на царевица по безотпадна американска технология – Царевични продукти ЕООД.

Продуктите, предвиждани за производство, са две групи:
– основни продукти – царевично нишесте, течна декстроза, глюкозен сироп, и високофруктозен царевичен сироп;
– вторични продукти – царевичен глутен, зародиш и фураж.
Капацитетът на преработка на царевица е 365 тона среднодневно мелене.

След настъпилите през 1989 г. политически промени ресурсите за обезпечаване изграждането на предприятието са изчерпани и строително-монтажните работи са прекратени. Едва през 1992 г. българското правителство решава да предприеме мерки за раздържавяване на недостроеното предприятие.

Така през 1993 г. Царевични продукти ЕООД става част от компанията East starch, която придобивайки мажоритарния дял от акции в предприятието, се превръща в пионер на приватизационния процес в България. От 2000 г. основни акционери в Амилум България ЕАД са световно известните компании – лидери в производството на въглехидрати -Tate & Lyle, Великобритания и ADM, САЩ.

Още през 1993 г. са завършени и пуснати в експлоатация Система за пречистване водата на вход на предприятието и Парокотелна централа. Година по-късно е стартирано производството на царевично нишесте, течна декстроза и глюкозен сироп, изградена е пречиствателната станция и е завършена първата строителна фаза. Предприятието сменя два пъти името си – Царамил АД през 1993 г. и Амилум България през 1996 г.
През 1999 г. на Амилум България е присъден сертификат за управление на качеството – ISO 9002, a през 2002 г. Амилум България е пресертифицирано по ISO 9001:2000. По същото време на Амилум България е присъден и първия, издаден в България, НАССР сертификат – резултат от тригодишен анализ на критичните точки в производството, в които би могло да съществува риск от микробиологично, химично или механично замърсяване на произвежданите продукти.

Основният капитал на Амилум България са хората. Един от най-важните приоритети на дружеството е непрекъснатото подобряване условията на труд и на мерките за безопасност, с цел свеждане на трудовите злополуки до нула. За постигането на тази цел в дружеството е въведена система за управление на безопасността на труда DuPont – една от най-модерните системи в САЩ и Западна Европа, даваща възможност за включване на служители от всички нива в управлението на безопасността на труда. Към днешна дата екипът на Амилум България работи 4 170 дни без регистрирани злополуки със загуба на работно време.

Високият професионализъм и всеотдайност на хората са оценени по достойнство. Много от тях през годините са изпратени да работят в другите поделения на компанията във Франция, Белгия, Турция, Холандия, Словакия и Румъния; специалисти работят в международните екипи на различни проекти, участват в пусково-наладъчни процеси, осъществявани навсякъде в поделенията на Групата.

За осемнадесет години в завода са инвестирани над седемдесет милиона евро; среднодневният капацитет мелене е увеличен близо четири пъти, а към първоначалното портфолио от продукти са добавени още четири основни групи – модифицирани хранителни и индустриални нишестета, кристална глюкоза, малтозни сиропи и различни блендове.

Уникалното оборудване, с което разполага и непрекъснатото разрастване на неговото производство превръщат Амилум България в лидер на Балканския полуостров, покриващ най-високите международни стандарти за качество. Продуктите на фирмата намират приложение в различни отрасли на промишлеността, по-важните от които са:

  • Хранително-вкусова промишленост
  • Ферментационни производства
  • Фармацевтична промишленост
  • Хартиено-целулозна промишленост
  • Фуражна промишленост

Сред клиентите на Амилум България са световно известни концерни, присъстващи и на българския пазар. Основната част от продукцията се продава в България, Балканския регион и страните от Европейския съюз.

Амилум България е сред най-крупните предприятия, работещи в хранително-вкусовата промишленост на България и със сигурност е най-големият потребител на българска царевица в страната. Започвайки работа с около сто души персонал през 1993 г., днес броят на работещите в Амилум България е удвоен, а работната ръка от чужбина, която в своя връх достигна двадесет души, в момента е сведена до нула. Чрез договорите, сключени за възлагане извършването на различни дейности, дружеството индиректно осигурява работа за още около сто работници и специалисти от различни фирми в региона.

Амилум България прави поредната си крупна инвестиция в нов цех, за да увеличи няколкократно капацитета на производство на кристална глюкоза. Тази инвестиция е естествен резултат от прогресивния растеж на фирмата, развитието на нови пазари и повишеното търсене на кристална глюкоза. В разработването на проекта и в строително-монтажните работи са включени над шестдесет специалисти и работници от фирми – партньори на дружеството. А след пуска през месец декември 2012 година ще се открият над десет нови, постоянни работни места.

Размерът на инвестицията, предвидена за изграждането на новия цех за кристална декстроза е над петдесет млн. лева, които ще бъдат усвоени в рамките на година и половина. Новият цех, заедно с прилежащата му инфраструктура, ще бъде разположен на площ 7000 м2. Той се изгражда съобразно най-съвременните европейски изисквания, норми и стандарти по безопасност на храните, околната среда и условията на труд.
Пазарите за този продукт остават същите, както досега – това са всички двадесет и седем страни в ЕС. Промяната ще се изразява в разрастването на дела на продажбите на кристалната декстроза като цяло за заводите на групата в Източна Европа, предвид нарастващото търсене на този продукт на европейските пазари.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][dt_gap height=”25″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_gmaps type=”m” zoom=”14″ bubble=”1″ title=”Карта на обекта” link=”https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d23141.50337624767!2d26.52914219999999!3d43.52970014999992!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x40af0e9cf69c6a93%3A0xe77b1d05d6d26087!2z0KDQsNC30LPRgNCw0LQ!5e0!3m2!1sbg!2sbg!4v1405323816162″ size=”350″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][dt_gap height=”25″][/vc_column][/vc_row]

Related Posts