ScreenHunter_24055 Jun. 12 13.47
с. Цалапица, обл. Пловдив
031493578
amv_agro@abv.bg
http://amv-agro.com
История

АМВ-Агро ООД се роди през 1990 година. През 1996 година засадихме първото в страната маточно лозово насаждение с базов клоново селекциониран лозов посадъчен материал от сортовете Каберне Совиньон, Мерло, Шардоне и Совиньон блан, създадени в научно-изследователската база VCR – Италия.

Същата година засадихме и 85 дка лозови маточници от базов клоново селекциониран материал от подложките SO4 кл.102 и кл.762, 41Б кл.194 и кл.195, Р1103 кл.ISV-1, R140 кл.ISV-1, Кобер 5ББ кл.ISV-1, Феркал кл.242.

В този период започнахме и производството на лозов посадъчен материал от популации и клонове, разпространени до този момент в България, а от 1999 година – производството на сертифициран лозов посадъчен материал.

ScreenHunter_24055 Jun. 12 13.57

Сега нашата база се обновява и модернизира, увеличава капацитета си и е в състояние ежегодно да произвежда присадени вкоренени лози от тези сортове за около 10 000 дка.
Дейности

АМВ-Агро ООД е основен производител на сертифициран клоново селекциониран лозов посадъчен материал в България от винени и десертни сортове.
Предлага пълен пакет от услуги за създаване на лозови насаждения:

  • лозов посадъчен материал
  • оглед на терена и определяне на пригодността му за отглеждане на лозя
  • предпроектно проучване – почвено-климатична характеристика
  • норми на торене
  • мелиоративни мероприятия
  • определяне на най-подходящата сортова структура за съответния район
  • технологичен проект за създаване и отглеждане на лозово насаждение с подробни указания за периода до встъпване в плододаване
  • консултации за отглеждането на лозовото насаждение при повреди, нанесени от ниски зимни температури, късни пролетни мразове и градушки
  • схеми за поддържане на фитосанитарното състояние
  • препарати за растителна защита и торове

Фирмата предлага цялостни решения при опазването на културите – лозови, овощни, полски, технически и други.
Дейността на фирмата се подпомага от висококвалифицирани експерти и научни работници от Аграрния университет в Пловдив, Съвместен геномен център – София и АгроБиоИнститута в София.

ScreenHunter_24057 Jun. 12 13.58

Дейности

Цел: Запазване на ценните десертни и винени сортове и създаване на маточна база от базов и сертифициран лозов посадъчен материал

Производство на лозов посадъчен материал

Винени и десертни сортове

Растителна защита

През дългогодишната си дейност, екипът ни от специалисти осигурява надеждно и комплексно опазване на лозя, овощни и полски култури от болести и неприятели.

Внос и износ

Лозов посадъчен материал, Продукти на винената индустрия и Десертно грозде

Консултации и изграждане на нови лозови насаждения и изби

Инвестиции

Карта на обекта