ad
Летница, бул. България 19, ет. 1 ст. 105
069412161, 069413024
office@ajd-agro.com
http://www.ajd-agro.com

През 1992 година е създадено първото юридическо лице, носещо името ЕТ АЖД – Д. Мачуганов.

Основната му дейност до 2001 година е търговия с електроапаратура и консумативи за промишлени нужди. От 2001 година компанията се преориентира към основна дейност производство на земеделска продукция в непреработен вид.

От скромните девет хектара наследствена земя фирмата се разраства и днес се разпростира на повече от 5 500 хектара земя в Северна България.

Във връзка с изискванията на предприсъединителните програми, за да отговори на критериите по програма САПАРД, през 2003 година бе създадено дъщерно дружество, носещо името АЖД АГРО ЕООД със 100% предмет на дейност производство на земеделска продукция в непреработен вид (земеделие).

Фирмата е бенефициент по програма САПАРД с проект за модернизация на земеделското стопанство за периода на 2003-та година.

През 2005 година изпълнява проект по целево субсидиране на кредитите по програмата на Държавен фонд Земеделие. През 2008 година АЖД АГРО ЕООД също е бенефициент и по Оперативна програма за развитие на селските райони, мярка 121 – модернизация на земеделски стопанства.

Обект на програмите бе закупуването на модерна земеделска техника.

Фирмата непрекъснато се стреми да усъвършенства собственото си производство, като улеснява процеса на работа, инвестирайки в нови земеделски техники за модерно и ефективно земеделие.

Компанията е един от уважаваните работодатели в региона. Средно заетите служители през годината са около тридесет и пет души.

Благодарение на съвременния технически парк и познанията и уменията на екипа – повече от отличните финансови резултати, постигнати през последните няколко години, са факт.

Дружествата са одитирани за последните три години и финансовите резултати са публични.

Управителят на фирма АЖД АГРО ЕООД е носител на приза за зърнопроизводител на България за 2009 година. Измежду множеството отличия на Димитър Мачуганов са и този за ЕВРОФЕРМЕР на България за 2012 година Димитър Мачуганов вече пети мандат е председател на Сдружението на зърнопроизводителите в Ловешка област и е член на Управителния съвет на Националната асоциация на зърнопроизводителите в България, НАЗ.

Локацията на нашите бази е повече от отлична – в сърцето на България, гр. Летница, намиращ се на 180 км североизточно от София, 270 км западно от Варна и 110 км южно от Русе.

Многократно нашето дружество е било обект на земеделски форуми, презентации, демонстрации, чуждестранни визити от цял свят, агротуризъм с цел обмяна на опит и др.

Традиционно базите на компанията се посещават всяка година от големи чуждестранни фермерски групи. За да е винаги в крак с новостите на пазара, мениджърският екип посещава ежегодно големите световни форуми и изложения за земеделска техника ( АГРИТЕХНИКА, СИМА, Париж; Хановер; ЕИМА, Болоня и др. )

Карта на обекта