ScreenHunter 3387 гр. София, бул.България 49Б вх.А ет.12
029630301

 

 

zx620y348_3173087АДМ БЪЛГАРИЯ ТРЕЙДИНГ разполага със завод за производство на царевица за мокра царевица, разположен в Разград, в североизточната част на България.

В завода се произвежда широка гама продукти на основата на царевица за:

 

– хранително-вкусовата промишленост,

– напитки,

– хартия,

– опаковки.

 

Related Posts