ag
Исперих, Първи стопански двор
0887227342, 0887373691
agrotida@abv.bg
http://www.agrotida.com

От създаването си през 1994 г. дейността на Кооперация Агро-тида е насочена главно в сферата на растениевъдството, като приоритет има производството на зърнени култури: пшеница, царевица,ечемик и маслодаен слънчоглед.

Най-голям дял в сеитбооборота на Кооперация Агро-тида заема пшеницата /близо 50%/ и около по една четвърт заемат слънчогледа и царевицата.

Първоначално обработваемите земи са шест хиляди декара. През своето вече четиринадесет годишно съществуване обработваемите площи нарастват до 30 000 дка. Това е една възможност за оптимално използване на съществуващата и новозакупена техника.

През 2002 г. е регистрирана фирмата АГРОТИДА ООД Стопанската база е разположена на територията на Първи стопански двор с обща площ петнадесет дка.

Върху тази площ са разположени : техническа работилница, ремонтна работилница, гаражи,сферичен склад,кантар иплощадка за селско стопанска техника и четири хиляди тонни силози за съхранение на зърно.

През 2001 г. и 2002 г. са реализирани два проекта по програма САПАРД за закупуване на селско стопанска техника, а през 2004 г. проект за изграждане на зърнобаза.

От десет години фирмата се занимава със семепроизводство на хибриден слънчоглед САН ЛУКА хибриди царевица – КНЕЖА 509, КНЕЖА 611, КНЕЖА 613, КНЕЖА 614.

През 2006 година фирмата включва във сеитбооборота си зимна и пролетна рапица. Едновременно с това е и дистрибутор на хибриди рапица на немската фирма SAATEN UNION и Raps Gbr.

След проведени демострационни опити като най- подходящи за климатичните условия на България се очертават хибридите ВЕКТРА – зимна и ХУНТЕР – пролетна рапица.

Преимуществата на АГРОТИДА пред останалите конкуренти могат да се систематизират по следния начин:

• професионално образование и опит на персонала
• собствена складова база даваща възможност за по гъвкава търговска политика
• платежоспособност – липса на задължения към доставчици и просрочия към банки и държавни институции
• инвестиране в нови технологии
• добър имидж
• собствено производство на семена за посев
• обновяване на машините и съоръженията
• използване на висококачествени семена, торове, препарати
• прилага Система за управление на качеството в съответствие с изискванията на ISO 9001:2000 сертифицирана на 01.11.2006 г. от ТЮФ
• прилага Система за безопасност на хранителните продукти в съответствие с ISO 22000:2005 НАССР

 

Производство и търговия

ПРОИЗВОДСТВО НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОКУКЦИЯ
• пшеница
• ечемик
• царевица
• слънчоглед
• рапица
СЕМЕПРОИЗВОДСТВО
• слънчоглед Сан Лука
• царевица Кн 509,613,614
ТЪРГОВИЯ СЪС СЕМЕНА
• рапица
• царевица
• слънчоглед.

Карта на обекта