ScreenHunter_66 Feb. 11 10.22
Област Пловдив, с. Трилистник, ж. к Тракия, бл. 96, вх. Б, ет. 2
032993870, 0898421177
office@agroproductgroup.com
http://www.agroproductgroup.com/

Агропродукт Груп ООД е селскостопанско дружество, създадено и базирано в Пловдив, което оперира изцяло в отрасъл растениевъдство.

В региона дружеството е ключов производител на череши и ябълки, пипер и тютюн.

Вдъхновено от удостояването на мажоритарния си собственик инженер Красимир Кумчев с почетно наименование Фермер на Тракия за 2003 г., скоро след това дружество Агропродукт Груп ООД предприема стратегия на имиджов маркетинг, представяйки концептуалния бутиков продукт във фокуса на сайта.

ScreenHunter_9085 Jul. 16 11.34Днес дружеството изпълнява широк спектър от услуги:

- Изработка на проекти по Европейски програми;
- Производство, проектиране и изграждане на трайни насаждения;
- Професионални консултации.

Бутикова ябълка
Неотдавна от българската земеделска традиция в съзнанието ни се ражда интригуваща идея. В ябълковите градини на дружеството растат плодове, буквално брендирани от слънчевите лъчи.

Технологията прави всяка ябълка бутиков продукт, който носи послание и знак, като при това остава безусловно биологичен и непокътнат от химията.

ScreenHunter_9085 Jul. 16 11.36Отбраните от няколко сорта плодове се отглеждат в естествена среда, в която зреят в рамките на месец юли и август.

Капацитетът на технологията позволява надписване с контур с точнoст до 0,5 мм. и така гарантира максимално прецизно постигане на желаното изображение върху плода.

Това Ви дава възможността да направите на значимите хора до Вас комплимент с висoко естетическа и ценителска стойност, оставяйки у тях несравнимо лично и трайно емоционално впечатление.

Карта на обекта