с. Брестница, ул. Първи май
0876894747

 

 

Агромеханизация ЕООД е компания с богат опит в сферата на услугите, свързани със селското стопанство. Дружеството е със седалищен адрес в село Брестница, близо до град Ловеч.

Фирмата се отличава със стабилна позиция на българския пазар и вече в продължение на много години продължава да изпълнява ролята си на ключов партньор за българските фермери.

АГРОМЕХАНИЗАЦИЯ ЕООД Е СПЕЦИАЛИСТ В ЗЪРНОПРОИЗВОДСТВОТО И СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ УСЛУГИ.

Компанията може да ви предложи всички средства, от които имате нужда, за да подобрите ефективността на своето стопанство и да улесните работата си, като в същото време увеличите производствения си капацитет.

Дейността на Агромеханизация ЕООД включва:

Мелиоративни услуги, които целят подобряване на производителността на земята чрез регулиране на напояването
Транспортни услуги
Ремонт и техническо обслужване на съвременна селскостопанска техника
Зърнопроизводство
Търговия с произведената продукция
Дружеството разполага с модерна техника, която им позволява да обработват голяма площ и да произвеждат собствена продукция, която съхраняват в собствена складова база и в последствие продават на българския пазар и в чужбина.

Агромеханизация ЕООД разчита на солиден екип с богат професионален опит. Техните служители притежават дълбоки познания в сферата, които са от изключително значение, както за производството на качествена продукция, така и за правилното ѝ съхранение.

Related Posts