ScreenHunter_21836 Apr. 14 11.58
София, бул.България 102
028088201
office@agrointegral.com
http://www.agrointegral.com
АГРОИНТЕГРАЛ ООД е динамична и бързо развиваща се българска компания. Понастоящем произвежда конвенционална и органична земеделска продукция съгласно Сертификат № 00483/11.07.2008 година (в съгласие с Регламент на Европейския Съюз (ЕЕС) No: 2092:91 от 24.06.1991 година за биологично производство на селскостопански продукти и обозначения за него, върху селскостопански и хранителни продукти).

ScreenHunter_21837 Apr. 14 12.08

Агроинтеграл ООД е създадена на 06.12.2000 година. Oсновен предмет на дейност е селското стопанство. Към момента фирмата се занимава както с конвенционална, така и с органична земеделска продукция, но си е поставила амбициозната цел да превърне органичните методи за отглеждане и производство на земеделска продукция в свой основен приоритет.

Дружеството има за цел да изгражда възможности и потенциал в сферата на развитието на органичното земеделие и продукция.

ScreenHunter_21838 Apr. 14 12.08

Философията на компанията е насочена към опазването на околната среда и този подход получава своето отражение в земеделските проекти на Агроинтеграл в страната и непрекъснатите усилия за работа в близко сътрудничество с органите за инспекция и органична сертификация, в частност Балкан Биосерт към ИМО, Швейцария.

Целта е осигуряване производството на висококачествени земеделски продукти и поддържане на природосъобразна среда за развитие на разнообразни селскостопански проекти.

ScreenHunter_21839 Apr. 14 12.08

Oсновен предмет на дейност на Агроинтеграл ООД е селското стопанство. Към момента фирмата се занимава както с конвенционална, така и с органична земеделска продукция, но си е поставила амбициозната цел да превърне органичните методи за отглеждане и производство на земеделска продукция в свой основен приоритет.

Дружеството има за цел да изгражда възможности и потенциал в сферата на развитието на органичното земеделие и продукция и осигуряване на производството на висококачествени земеделски продукти и поддържане на природосъобразна среда за развитие на разнообразни селскостопански проекти.

Карта на обекта