ScreenHunter_66-Feb.-11-10.2231
с. Яребица, обл. Силистра, ул. Трета 2
0884334832, 0883480081

Фирма АГРОЗАЩИТА – ДЖЮНИ ЕООД предлага:

 • комплексни услуги по растителна защита,
 • изпитване и внедряване на нови технологии и средства,
 • прогнози,
 • сигнализация,
 • лабораторен анализ,
 • консултантска, рекламна и информационна дейност,
 • ремонт, подържане и производство на селскостопанска, транспортна и друга техника и резервни части,
 • търговска и посредническа дейност в страната и чужбина с технологии, техника, препарати, биологични средства, стимулатори, химически и органични торове, селскостопанска и друга продукция и растителна защита, производство,
 • преработка и продажба на селскостопанска и животинска продукция и продукти от тях,
 • туризьм и маркетинг,
 • ресторантьорство,
 • сервитьорство,
 • хотелиерство,
 • транспортни услуги в страната и чужбина,
 • издателска дейност.

Карта на обекта