ScreenHunter_2539 Feb. 14 12.05
Стара Загора,ул. Евлоги Георгиев 66, ет. 2, ап. 1
042666661, 0888451438
geonedzemi@mbox.contact.bg
Земеделска продукция – производство и търговия на едро Производство на зърнени, технически култури и семена.

Карта на обекта