agrovenchar-ad
София, бул. Партиарх Евтимий 22, ет.1
029812153
k.zelyazkova@agroventure.eu
Фирма АГРОВЕНЧЪР се занимава с управление на собственост както и производство и търговия със земеделска продукция.

Отглежда зърнени, клубеноплодни, технически и фуражни култури.

Карта на обекта