ScreenHunter_66-Feb.-11-10.223
Монтана, Околовръстен път
096300623, 0888995245
tediood@abv.bg
Фирма АГРИВО се занимава с:

  • производство на селскостопанска продукция и стоки за народно потребление в т.ч. и хранителни стоки,
  • агрохимическо обслужване,
  • производство и реализация на пестициди, торове, биологично активни вещества за опазване на селскостопанските култури от болести и неприятели и подобряване на почвеното плодородие,
  • агротехнически и транспортни работи и услуги,
  • внос и износ на пестициди, торове, препарати, земеделски инвентар, материали и оборудване.

Карта на обекта